SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 29

TARİH : 2011

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 29

TARİH : 2011

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında İnsan Haklarının Durumu.

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet ÖZER

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk ve ABD Polis Teşkilatlarının ''Zor Kullanma'' Politikalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi.

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hüseyin AKDOĞAN, Yasin KÖSE

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Vatandaşlar Tarafından Polis Memurlarına Yöneltilen İşyeri Şiddeti.

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Serap Özen ÇÖL, Recep KAPAR

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE