TÜM DERGİLER

Yayın Politikası

1. İnsan Hakları Yıllığı Dergisi (İHYD), yılda bir kere yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 

2. İnsan Hakları Yıllığı Dergisi ULAKBİM TR Dizin indekslerinde taranmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, dergiye gönderilen makalelere Türkçenin yanında İngilizce, Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde öz eklenecektir. 

3. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Yıllığı, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir. Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından ortaya konulan standartlar İnsan Hakları Yıllığı’nın yayın politikasının esaslı unsurlarını oluşturmaktadır. 

4.Yazar, eserinin derginin benimsediği etik standartlar, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının yanı sıra, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ’ne ve COPE tarafından kabul edilen araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit etmekle yükümlüdür. 

5. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm eserler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı ve uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir. 

6.Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere tüm yayın hakları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Üniversite’ye devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. 

7. Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları görevlerini gizlilik içinde, objektif ve tarafsız bir şekilde yapmakla mükelleftir yükümlüdür. 

8. ULAKBİM/TR Dizin’ın kriterleri doğrultusunda dergimizde bilimsel yazılar türlerine göre araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yazar, çalışmanın niteliğine dair kanaatini (araştırma makalesi, karar incelemesi, çeviri ve diğer çalışmalar (derleme vs.)) çalışma başlığının altında belirtmelidir. Gelen yazıların niteliğinin ne olduğu hakemler tarafından değerlendirilir. Hakemlerin yazının türü konusunda görüş farklılığına düşmesi halinde editörler kurulunun kararı esas alınır. 

9. Dergiye gönderilen eserlerin incelenmesinde görevlendirilen hakemler değerlendirmelerini, COPE tarafından açıklanan esasları da dikkate alarak; titizlikle, ivedilikle, objektif ve adil bir şekilde yapar. Hakemler, değerlendirdikleri eserlerin ulusal ya da uluslararası akademik etik ilkeler ve standartlara aykırı olduğunu tespit ettiği takdirde editör kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.