SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 10

TARİH : 1989

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 10

TARİH : 1989

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Eğitim Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mahmut ADEM

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevre Hakkı Üzerine (Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim Ö. KABOĞLU

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bulgaristan'daki Türkler ve Uluslararası Hukuk Açısından Hukuksal Statüler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yüksel İNAN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevre Hakkı ve Yerel Yönetimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zerrin TOPRAK

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İşkencenin İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Zalimce Davranışların ve Cezaların Önlenmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tekin AKILLIOĞLU

  Sayfa No : 48

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bireysel Başvuru ve İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE