SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1991

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 13

TARİH : 1991

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Trade Unionism of Public Servants in Turkey

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alpaslan IŞIKLI

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

International Protection of Minority Rights and The Status of Turkish Kurds

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Münci KAPANİ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Charte Sociale Europeenne: Situation Actuelle Et Perspectives

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Klaus FUCHS

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Historical Roots of Martial Law Within The Turkish Legal System: Perspectives and Texts

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 73

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonunun Etkinlikleri: Nisan 1988 - Mart 1991

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 41

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1982 Sisteminde Cumhurbaşkanını Sorgulamak

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ozan ERÖZDEN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Birleşmiş Milletler Bağlamında İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Öğretilerde Sosyal Devlet

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Die Turkishe Frau in Der Modernen Gesellschaft

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Murat DEMİRCİOĞLU

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Place Des Traites Internationaux Dans Le Droit Turc

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna Kimler, Kime Karşı Başvurabilir?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'nin İnsan Hakları Belgelerini Onaylama Politikası

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sosyal Şart Denetim Mekanizmasını İyileştirme Çabaları ve Değişiklik Protokolu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Trade Union Rights of Turkish Civil Servants and Teachers

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dayanışma Haklarının Hukuksal Değeri (Soyut Talepler mi, İnsan Hakları mı?)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim Ö. KABOĞLU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Organizations of Human Rights in Turkey and Their Activities

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ, H. OBERDİEK, H. ÖZEN

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE