SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1992

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 14

TARİH : 1992

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Dernek ve Toplantı Özgürlükleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim Ö. KABOĞLU

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni \Yaşayan Belge\ Yapan Yorum Teknikleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Naz ÇAVUŞOĞLU

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarında Gelişmeler: ILO Sözleşmelerinin Onaylanması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hak ve Özgürlük Kavramı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Değişikliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Faruk EREM

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Human Rights Commission of The Turkish Grand National Assembly and The Human Rights in Turkey

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin KAZANCI

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Ülkemizde İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Metin KAZANCI

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Law and Morality as Guarantees Against Land Specula Tion in A Developing Economy

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Turkish Constitutional Court and The International Human Rights Instrliments

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : E. Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa'da İnsan Hakları Kuruluşları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gökçen ALPKAYA

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Bağlamında Azınlıklara İlişkin Bazı Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Gökçen ALPKAYA

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

General Framework of The Fundamental Rights and Freedoms Under The 1982 Constitution

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Fazıl SAĞLAM

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Problemes Relatifs A La Liberte De Religion, A La Liberte D'education Et A L'identite Cul Turelle En Turquie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bülent TANÖR

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Changes and Innovations in The Code of Criminal Procedure

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nevzat TOROSLU

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ceza Muhakemesinde Yapılan Son Değişiklikler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nevzat TOROSLU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Scope of Civil Rights Under Article 6 of The Echr - A Study of The Problem of Right of Access to Courts

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Abdulrahim P. VIJAPUR

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye Yargısının İşkence Karşısında Tavrı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 43

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1920 - 1950 Martial Law in Turkey: Is it An Additional Measure or A Main Instrument For Repression? Perspectives and Texts

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

L'etat - Nation Et L'indivisibilite De La Republique En T Ant Que Principe Restrictif Des Droits Cul Turels Et Politiques

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Atilla NALBANT, Ozan ERÖZDEN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE