SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1993

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 15

TARİH : 1993

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Düşünce Özgürlüğü (Avrupa ölçütleri ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim Ö. KABOĞLU

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa Topluluğu'nda Yabancı: Göç ve Sığınma Politikaları ile Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Açısından Bir Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : B. Emrah (ÇETİNKAYA) ODER

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bireysel Başvuru ve Kıbrıs Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kemal GÖZLER

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarında Gelişmeler: Uluslararası Toplantılar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şebnem OĞUZ

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları İçin Eğitim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cevat GERAY

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

L'education Aux Droits De L'homme En Turquie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Eğitimi Konusunda Uluslararası Toplantılar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Problem Der Doppelten Staatsburgerschaft

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çifte Uyrukluk Sorunu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1990'larda İnsan Hakları: Sorunlar ve Yönelimler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : E. Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 42

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Etude Comparatlve Des Constitutions De La Republique De Turquie Du Point De Vue Des Droits De L'homme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burhan KUZU

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Terörle Mücadele Kanunu ve Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burhan KUZU

  Sayfa No : 34

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Les Effets De La Charte Sociale Europeenne En Droit İnterne

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Melda SUR

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Islamic Concept of Human Rights and The International Bill of Rights: The Dilemma of Muslim States

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Abdulrahim P. VIJAPUR

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Brannigan ve McBride v. B. Krallık Vak'ası: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Bir Adım İleri, İki Adım Geri mi? K. İrlanda'da Olağanüstü Rejim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 35

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

To Understand Turkish Democracy: Modernization Process Towards Human Rights in Late Ottoman State

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE