SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 16

TARİH : 1994

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 16

TARİH : 1994

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

L'organisation De La Conference Islamique Et Les Droits De L'homme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mohammed Amin AL MIDANI

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çağdaşlaşma, İnsan Hakları ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kemal YILMAZ

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uluslararası İnsani Hukuk ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Emine KARACAOĞLU

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin Hazırlık Süreci ve 11. Madde

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Sendika Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Melda SUR

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Decline of The Right to Silence: Recent Developments in England

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Vahit BIÇAK

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Culture Democratique

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cem EROGUL

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Turkish Experience in Democracy and Democratic Education

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sabri BÜYÜKDÜVENCİ

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Recent Debates on Human Rights: Universalism or Cultural Relativism

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarında Gelişmeler: Çocuk Hakları, İş Güvencesi ve Sosyal Şart Alanında Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Elements of The Universality of Human Rights

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1990-1994 Döneminde Siyasal Partilerin Anayasa Değişikliği Taslaklarında Olağanüstü Rejim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Demokratik Siyasal Kültür ve İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Coşkun SAN

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE