SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 1979

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 1979

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Yaşam Hakkı Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bahri SAVCI

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The European Convention and Cyprus

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zaim M. NEDJATİGİL

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Liberte Syndicale en Turquie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alpaslan IŞIKLI

  Sayfa No : 56

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması, Yeni Gelişmeler ve Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Münci KAPANİ

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir İnsan Hakkı Olarak Uluslararası Seyahat Özgürlüğü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The International Human Rights Instruments and The Turkish Low

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Human Rights Research and Documentation Center

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muslih FER

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Göçmen İşçilerin İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Faruk EREM

  Sayfa No : 6

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Human Rights of Migrant Workers

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Faruk EREM

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

TODAİE İnsan Hakları Merkezi Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muslin FER

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir İnsan Hakkı Olarak Sendika Hakkı ve Uluslararası Belgelerde Yeri ve Önemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE