SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1996

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 17

TARİH : 1996

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

The Council of Europe and Forceful Suspension of Democracy in Its Member States

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burcu SAN

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yerleşme Özgürlüğü ve Konut Hakkı: Temel Özgürlük Sosyal Hak Birleşmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim Ö. KABOĞLU

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda İletişim Özgürlüğünün Sınırları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Z. Gönül AKKANAT

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Birleşik Krallık'ta Görsel ve İşitsel İletişim Özgürlüğünün Kurumsal Sınırı: Bağımsız Televizyon Komisyonu (ITC)

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sultan UZELTÜRK

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Gelişimi ve Yorumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Güngör TURAN

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Anayasa Yargısının Olağanüstü Rejim Normları Karşısında Hak ve Özgürlükleri Koruma İşlevi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sevtap YOKUŞ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Düşünsel Özgürlük

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yılmaz ALİEFENDİOĞLU

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarında Gelişmeler: İnsan Hakları Eğitimi BM Onyılı ve Sosyal Şart Alanında Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bilgi Edinme Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Musa EKEN

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Le 20e Anniversaire De La Fondation Du Centre: Un Aperçu Sur Ses Activites

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin Etkinlikleri: Kasım 1991-Nisan 1994 Dönemi ve Türkiye Soruşturması Sonuçlarının Duyurulması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Democracy and Policing: Militarisation v. Democratisation of the Turkish Police

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ahmet Hamdi AYDIN

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Policing Demonstrations in Turkey: Recent Changes in British and Turkish Public Order Policing and Their Impact on Democratic Rights Violations

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İbrahim CERRAH

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Infringement of Procedural Rights:Article 254/2 of CMUK

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Vahit BIÇAK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akibeti: Katı ve Esnek Yaklaşımlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Vahit BIÇAK

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Le Droit De Negociation Collective En Turquie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Melda SUR

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Düşünceleri Açıklama Hürriyeti

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Burhan KUZU

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da Görsel İşitsel İletişim Özgürlüğünün Koruyucusu: Görsel İşitsel Üst Kurul

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Atilla NALBANT

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Göç Olgusu ve Çalışan Çocuklarla İlişkisi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cemile GÜRÇAY, Handan KUMAŞ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE