SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 19

TARİH : 1998

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 19

TARİH : 1998

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Evolution of The Cpt Activities in The Turkey Case

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 37

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Die Geschichte der politischen Kontroversen über ein 'RECRT AUF ENTWICKLUNG' seit Gründung der Vereinten Nationen

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yasemin ÖZDEK

  Sayfa No : 29

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Protection Des Droits Fondamentaux Par Application Directe De La Constitution En Droit Turc Et Français

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mahmut GÖÇER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Fransız Hukuku ve Anayasa Yargısında Özel Hayat Gizliliği Hakkında Korunması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mahmut GÖÇER

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Liberte De Se Grouper Et Democratie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Jean MORANGE

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Le Droit De Greve En Turquie

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Melda SUR

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sosyal Hakların Uluslararası Alanda Korunma Sistemleri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Melda SUR

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

A Mechanism for The Prevention of Torture: Article 135/A of Cmuk

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Vahit BIÇAK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Towards Third Millennium: The Un Human Rights Instruments and The Problem of Domestic Jurisdiction

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Abdulrahim P. VIJAPUR

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

50. Yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Oya ÇİTCİ

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarının Korunmasında İlk Konusal Özel Denetim Yöntemi: Kayıplar Çalışma Grubu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 42

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İdari İptal Davası Olağan ve Genel Bir Başvuru Yoludur

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1982 Anayasası Mayınlı Alanı: Düşünce Özgürlüğü, Anayasa Madde 25 ve 26'nın Analiz ve Yorumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : İrfan PAÇACI

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

ABD Anayasa Hukukunda Mahremiyet Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sibel İNCEOĞLU

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsancıl Hukukun Gelişimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Şule ÖZSOY

  Sayfa No : 15

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Politikada Hukuk Devleti Anlayışının Yeri ve Önemi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bakır ÇAĞLAR

  Sayfa No : 11

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hak ve Özgürlüklere İlişkin Anayasal Hükümlerin Danıştay'ca Doğrudan Uygulanması

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Sevtap YOKUŞ

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Azınlık Nedir?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Naz ÇAVUŞOĞLU

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Remedy of Exclusion of Evidence Against The Abuse of Police Powers in English and Turkish Laws

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut Bedri ERYILMAZ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Le Droit A La Nationalite Est - İl Un Droit Fondamental De L'homme?

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Alina KACZOROWSKA

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Legal Position of Turkish Migrants in Europe Under International Law and Eu Law

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bülent ÇiÇEKLİ

  Sayfa No : 33

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın \Zımmen İptali\

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Onur KARAHANOĞULLARI, Kerem ALTIPARMAK

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgütlenme Özgürlüğü ve Demokrasi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Jean MORANGE, Mahmut GÖÇER

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE