SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 1980

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 1980

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Avrupa İnsan Hakları Divanı'nda Söz ve İfade Özgürlüğü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Feyyaz GÖLCÜKLÜ

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa'da Göçmen İşçiler ve İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Ceza Adaleti Açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Faruk ERENİ

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Yabancıların Türkiye'den Sınırdışı Edilmesi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Lütfi DURAN

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Hak Arama Özgürlüğü ve Danıştay

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Kazım YENİCE

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Un Probleme Des Droits De L' Homme: Les Travailleurs Migrants

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Recent Developments in Interpretation Methods and Application of the European Convention on Human Rights

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Zaim M. NEDJATİGİL

  Sayfa No : 13

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Centenary of Atatürk

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet GÖNLÜBOL

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

La Solidarite Internationale et Les Droıts de L'homme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Peter LEUPRECHT

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler ile ilgili Eğitim Boyutları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bahri SAVCI

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Educatıon Relatıve Aux Droıts De L'Homme Pour La Comprehension La Cooperation Et La Paix İnternationales

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bahri SAVCI

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Inter - State Applıcatıons and Artıcle 27 (2) of The European Conventıon on Human Rıghts and Fundamental Freedoms

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : M. Necati Münir ERTEKÜN

  Sayfa No : 7

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE