SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 1982

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 1982

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

The Impact of International Human Rights Upon the Treatment of Aliens by States

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ömer MADRA

  Sayfa No : 6

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

The Constitution of the Republic of Turkey

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Bilsel SAVCI

  Sayfa No : 6

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sosyal Haklar ve Türk Anayasalarında Sosyal Hakların Evrimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Cahit TALAS

  Sayfa No : 38

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Public Emergencies, Economic Crises and Human Rights

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Rona AYBAY

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Anıl ÇEÇEN

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

F. Almanya'dan Kesin Dönüş Yapan İşçilerimizin Sosyo-Politik Sorunları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Murat DEMİRCİOĞLU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir İnsan Hakkı Olarak Sendika Hakkı Konusunda Türkiye'de Yasakçılıktan «Yasal Tanıma»ya Geçiş

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 33

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Atatürk, Çağdaş Ankara ve Kentbilim

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 5

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kuruluşunun 7 nci Yılında TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi'nin Etkinliklerine Bir Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 3

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

F. Almanya'nın Türk İşçilerini Gönüllü Olarak Ülkelerine Döndürme Politikası ve Bu Politikanın Dayandığı Temeller

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nurhan AKÇAYLI

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE