SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 5

TARİH : 1984

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 5

TARİH : 1984

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

1961 Anayasasından 1982 Anayasasına

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzafffer SENCER

  Sayfa No : 47

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Yaşlıların Sosyal Güvenliği

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Vedat ERTÜRK

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1982 Anayasasında Temel Hakların Genel Kuralları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tekin AKILLIOĞLU

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Demokrasi ve İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Anıl ÇEÇEN

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Political Participation and The Influence of The Family on Participation

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Birkân UYSAL SEZER

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

International and National Organizations Concerned With Human Rights

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 9

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Socialization and The Maladjustment of Migrant Turkish Workers

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Environmental Problems and Environmental Rıghts

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Ruşen KELEŞ

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Findings of Apilot Research on The Education of Migrant Turkish Workers Children in Europe

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer OZANKAYA

  Sayfa No : 21

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

L'evolution Du Droit Syndical En Turquıe: De L'ınterdiction A La Reconnaissance D'appes Les Motifs Officiels

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

1961-1963 Öncesi Türk Toplu İş İlişkilerine Genel Bir Bakış ve Değerlendirme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

F.Almanya'da Yaşayan Türk İşçilerinin Toplu Dönüşleri İle İlgili Sorunlar ve Son Gelişmeler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nurhan AKÇAYLI

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Some Remarks on The Right to Environment

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Can HAMAMCI

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Çevre Hakkı Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Can HAMAMCI

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Problems and Recent Developments Concerning The Massive Returns to Turkey of Turkish Workers in Federal Germany

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Nurhan AKÇAYLI

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE