SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1986

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 7

TARİH : 1986

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Turkish Minorities İn The Balkans and The Problems They Are Confronted With

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hasan KÖNİ

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Das Zypernproblem

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hikmet Sami TÜRK

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Tarihselliği Bağlamında İnsan Hakları

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Arms Control in Europe

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yüksel İNAN

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

On The Dual Nature of The Fundamental Rights and Liberties

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yavuz SABUNCU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Temel Hakların Anayasal Konumu Üzerine

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Yavuz SABUNCU

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bir «Uygarlık Tasarısı» Gerektiren Kapsamıyla İnsan Hakları Üzerine Bir Deneme

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Özer OZANKAYA

  Sayfa No : 16

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Certains Problemes Juridiqes Qu'entrainera L'adhesion De La Turquie A La Cee

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Haluk GÜNUĞUR

  Sayfa No : 14

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Bulgaristan'daki Müslüman ve Etnik Azınlıkların Durumu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Tacettin KARAER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Sendika Kurma Hakkının Uluslararası İlkeleri ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Les Bases Constitutionnelles Des Relations Collectives De Travail

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

From The Constitution of 1961 to The Constitution of 1982

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 58

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Dünya Barış Yılı Üzerine Düşünceler

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 12

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Uluslararası Sözleşmelerimizin Dili

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 40

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Kültürel Haklar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Anıl ÇEÇEN

  Sayfa No : 38

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları ve Yalan Makinası

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Murat ŞEKER

  Sayfa No : 10

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Balkanlarda Türk Azınlıkları ve Karşılaştıkları Sorunlar

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Hasan KONİ

  Sayfa No : 8

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE