SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1987

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : İnsan Hakları Yıllığı Dergisi

SAYI : 9

TARİH : 1987

Dünya ülkelerinin en önemli problemlerinden biri dağılım adaletsizliğidir. Dağılım meseleleri ekonomiyle beraber hukuk, siyaset ve kamu yönetimini de yakından ilgilendiriyor. Dağılım adaletsizliği ve doğurduğu olumsuz sonuçların ekonomik sistemin 'görünmez eli' tarafından giderilemediği, düzeltilemediği anlaşılmaktadır. Dünya ekonomilerindeki adaletsiz kaynak, gelir, servet dağılımları sonuçta, tüm temel hakların zedelenmesi ve ihlali anlamına gelir. Temel haklar-özgürlükler, insan hakları kavram ve konuları, ana akım bilimsel yaklaşıma göre anayasa hukukunun iştigal sahasına düşmektedir. Ekonomik haklar ve özgürlüklerin ekonomi disiplini içerisinde gerektiği gibi işlenemediğini düşünmekteyiz. Bu makalede, bazı ülkeler ve ülkemizdeki ekonomik haklar ve özgürlükler 'anayasa, iktisat, siyaset ve kamu yönetimi' bağlamında multidisipliner bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır.

MAKALELER

Türkiye'de Sendikalara Siyaset Yasaklarının Dünü-Bugünü

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Osman DOĞU

  Sayfa No : 42

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : A. Şeref GÖZÜBÜYÜK

  Sayfa No : 38

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkının Uluslararası İlkeleri ve Türkiye

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mesut GÜLMEZ

  Sayfa No : 44

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Açısından Amerikan Devrimi

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 42

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Komisyonu İç Tüzüğü ve Komisyona Başvuru Formu

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Muzaffer SENCER

  Sayfa No : 37

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

Arap Ortadoğusuna İnsan Hakları Uygulamaları Açısından Bakış

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Mehmet Semih GEMALMAZ

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

İnsan Hakları Bağlamında Çukurova'daki Gezici Tarım İşçileri

Hazırlanıyor...

 • Yazarlar : Murat ŞEKER, Recep VARÇIN, Adnan TÜREGÜN

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE